Loader

Chính sách

Giới thiệu :

Với sứ mệnh làm cho việc thương mại tốt hơn cho tất cả mọi người tại e-GATE,chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin về bạn :

 • Các shippers sử dụng e-Gate để hỗ trợ tối ưu công viêc
 • Khách hàng mua sắm tại các sàn thương mại điện tử do e-Gate hỗ trợ
 • Các đối tác phát triển ứng dụng cho người tiêu dùng online
 • Khách truy cập vào các trang web của e-Gate hoặc bất kì ai liên hệ với bộ phận hỗ trợ của e-Gate.

Chính sách bảo mật này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập,sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.Nếu chúng tôi thay đổi các thực tiễn về quyền riêng tư của mình,nội dung mới sẽ được cập nhật ngay lập tức và thông báo cho bạn ( thông qua admin của e-Gate hoặc qua email)

Giá trị của chúng tôi:

Niềm tin là nền tảng của e-Gate bao gồm việc tin tưởng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn vào những điều đứng đắn.Ba giá trị chính dẫn dắt chúng tôi khi trải qua quá trình phát triển các sản phẩm và dịch vụ của mình.Những giá trị này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách chúng tôi nghĩ về thông tin và quyền riêng tư của bạn:

 • Thông tin của bạn thuộc về chính bạn :

Chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận những loại thông tin nào chúng tôi cần để cung cấp dịch vụ của mình và sẽ cố gắng giới hạn những loại thông tin chúng tôi thu thập là thực sự cần thiết.Nếu cần thiết,chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh thông tin này khi không còn cần thiết nữa.Khi xây dựng và cải tiến sản phẩm này,các kĩ sư của chúng tôi đã làm việc chặt chẽ với các nhóm bảo mật quyền riêng tư của chúng tôi để xây dựng chặt chẽ lộ trình cho việc đảm bảo an toàn thông tin.Nguyên tắc quan trọng nhất của chúng tôi là thông tin của bạn thuộc về chính bạn và chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thông tin đó cho lợi ích của bạn.

 • Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn khỏi những bên không liên quan khác:

Nếu bên thứ ba yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn,chúng tôi sẽ từ chối chia sẻ đó trừ khi bạn cho phép hoặc chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý.Khi chúng tôi đươc yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân của bạn qua con đường hợp pháp,chúng tôi sẽ cho bạn biết trước,trừ khi điều đó không được luật pháp cho phép.

 • Chúng tôi sẽ yêu cầu nhà cung cấp và các đối tác đáp ứng nghĩa vụ về quyền rieng tư của họ:

Nhiều nhà cung cấp và đối tác sử dụng e-Gate không rõ ràng trong việc xây dựng các quy tắc về quyền riêng tư,vì vậy e-Gate có nghĩa vụ và trách nhiệm nhắc nhở các bên liên quan về việc đáp ứng các nghĩa vụ về quyền riêng tư.Để làm được điều này,chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng các sản phẩm và dịch vụ của mình để có thể dễ dàng sử dụng thân thiện với các yêu cầu về quyền riêng tư nhất.Chúng tôi sẽ cung cấp các Câu hỏi thường gặp chi tiết nhất,tài liệu mô tả những chính sách quan trọng nhất và trả lời những câu hỏi liên quan.

Tại sao chúng tôi xử lý thông tin của bạn :

Chúng tôi thường xử lý thông tin của bạn vì nó là cần thiết trong quá trình hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng ( ví dụ : xử lý các khoản thanh toán đăng kí của bạn để sử dụng nền tảng của e- Gate) hoặc khi chúng tôi hoặc đối tác cần sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì một lí do liên quan do doanh nghiệp của họ ( ví dụ: để cung cấp cho bạn một dịch vụ khác).Luật pháp gọi những lí do đó là “ lợi ích hợp pháp”.Những lợi ích hợp pháp này sẽ bao gồm :

 • Ngăn ngừa rủi ro và gian lận
 • Trả lời các câu hỏi hoặc cung cấp các loại hỗ trợ khác
 • Giup các đối tác tìm và sử dụng ứng dụng thông qua cửa hang ứng dụng của chúng tôi
 • Cung cấp và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • Cung cấp các báo cáo và phân tích về dữ liệu
 • Thử nghiệm các tính năng hoặc dịch vụ bổ sung hỗ trợ tiếp thị,quảng cáo hoặc truyền thông

Bằng việc cung cấp sự minh bạch rõ ràng cho các thực tiễn về quyền riêng tư của e-Gate,bạn sẽ dễ dàng trong việc kiểm soát thông tin cá nhân của mình khi thích hợp,hạn chế thông tin chúng tôi lưu trữ ,hạn chế những gì chúng tôi xử lý với thông tin của bạn như:chúng tôi sẽ gửi thông tin cho ai,chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn trong bao lâu hoặc các biện pháp bảo vệ kĩ thuật mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ thông tin của bạn.

Một trong những cách chúng tôi có thể giúp người dùng e-Gate là sử dụng các kĩ thuật như “ AI Marchine Learning” ( luật pháp gọi đây là “ ra quyết định tự động “) để giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình.Khi chúng ta sử dụng AI marchine learning,thì:(1) vẫn có con người tham gia vào quá trình ( và do đó quá trình này không hoàn toàn tự động),hoặc (2) sử dụng AI theo những cách không có tác động đáng kể đến quyền riêng tư ( ví dụ: sắp xếp lại cách ứng dụng có thể xuất hiện khi bạn truy cập vào cửa hàng ứng dụng)

Quyền của bạn đối với thông tin của chính bạn :

Chúng tôi tin rằng bạn có thể truy cập và kiểm soát thông tin cá nhân của mình cho dù bạn sống ở đâu.Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng e-Gate,bạn có thể có quyền yêu cầu truy cập,sửa đổi,xóa,chuyển sang nhà cung cấp dịch vụ khác,hạn chế hoặc phản đối một số cách sử dụng thông tin cá nhân của bạn (ví dụ:tiếp thị trực tiếp).Chúng tôi sẽ không tính them phí hoặc cung cấp cho bạn một loại hình dịch vụ khác nếu bạn thực hiện bất kì quyền nào trong số này.

Nếu bạn thanh toán cho một dịch vụ của đối tác trên nền tảng của e-Gate cung cấp và muốn thực hiện các quyền này đối với thông tin về giao dịch của mình,bạn cần liên hệ trực tiếp với bên thứ ba mà bạn đã tương tác.Chúng tôi chỉ là người xử lý thay mặt họ và không thể quyết định cách xử lý thông tin của họ.Tất nhiên,chúng tôi sẽ giúp những đối tác của mình thực hiện những yêu cầu này bằng cách cung cấp cho họ công cụ để thực hiện trên nền tảng e-Gate.

Nếu bạn là đối tác,nhà cung cấp,nhân viên e-Gate hoặc các cá nhân khác có quan hệ trực tiếp tới e-Gate,vui lòng gửi yêu cầu về chủ đề dữ liệu của bạn thông qua cổng thông tin trực tuyến của chúng tôi.Xin lưu ý rằng nếu bạn gửi cho chúng tôi một yêu cầu liên quan đến thông tin cá nhân của bạn,chúng tôi phải đảm bảo rằng đó là bạn trước khi chúng tôi có thể trả lời.Để làm như vậy,chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để thu thập và xác minh tài liệu nhận dạng.

Nếu bạn không hài lòng với phản hồi của chúng tôi cho một yêu cầu cụ thể,bạn có thể liên hệ với chúng tôi trực tiếp để giải quyết vấn đề.Bạn cũng có quyền liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc quyền riêng tư tại địa phương của mình bất kì lúc nào.

Nơi chúng tôi gửi thông tin cho bạn :

Chúng tôi là một công ty đến từ Viêt Nam,nhưng chúng tôi làm việc và xử lý dữ liệu về các cá nhân trên toàn thế giới.Để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi,có thể chúng tôi sẽ gửi thông tin cá nhân của bạn qua các tổ chức khác bên ngoài địa phương của bạn cư trú.Dữ liệu được gửi đi có thể tuân theo luật của quốc gia nơi chúng tôi gửi dữ liệu tới.Khi thực hiện công việc này,chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ thông tin của bạn và sẽ cố gắng chỉ gửi thông tin của bạn đến các quôc gia có Luật bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ nhất.

Tóm lại,trong khi chúng tôi làm những gì có thể để bảo vệ thông tin của bạn,đôi khi chúng tôi có thể bị yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn(ví dụ :nếu chúng tôi nhận được lệnh hầu tòa hợp lệ.)Để biết thông tin về cách chúng tôi phản hồi đối với các yêu cầu như vậy,vui lòng tham khảo Nguyên tắc của chúng tôi về Yêu cầu pháp lý.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn :

Đội ngũ kĩ sư của chúng tôi làm việc không mệt mỏi để bảo vệ thông tin của bạn và đảm bảo tính bảo mật cũng như toàn vẹn của nền tảng e-Gate.Chúng tôi sử dụng các kiểm toán viên độc lập để đánh giá tính bảo mật của việc lưu trữ dữ liệu và hệ thống xử lý thông tin tài chính của chúng tôi.Tuy nhiên,chúng ta đều biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet và lưu trữ điện tử có thể đảm bảo tính an toàn lên tới 100%.Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin cá nhân của bạn.Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về các biện pháp bảo mật của chúng tôi bằng cách tham khảo biện pháp về bảo mật của e-Gate.

Cách chúng tôi sử dụng “Cookie” và các công nghệ theo dõi khác:

Chúng tôi sẽ sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự trên trang Web của chúng tôi và khi cung cấp dịch vụ của chúng tôi.Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng các công nghệ này(bao gôm danh sách các công ty khác đặt Cookie trên trang Web của chúng tôi,danh sách các Cookie mà chúng tôi đặt khi cung cấp các dịch vụ ,giải thích về cách bạn có thể chọn không tham gia một số loại Cookie),vui long tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

Cách thức liên hệ với chúng tôi :

Nếu bạn muốn hỏi về thông tin,đưa ra yêu cầu liên quan hoặc khiếu nại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn,vui long liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của e-Gate hoặc gửi thư cho chúng tôi theo một trong các địa chỉ bên dưới.Nếu bạn muốn gửi một yêu cầu ràng buộc pháp lý để thu thập thông tin cá nhân của người khác ( ví dụ: nếu bạn có trát đòi hầu tòa hay lệnh của tòa án),vui lòng xem lại Nguyên tắc của chúng tôi về Yêu cầu pháp lý

ING FINANCIAL

( Địa chỉ: 80 Nguyễn Văn Cừ, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam., Mail : [email protected], SDT: 0918989779.),